TERME & VOORWAARDES

Alhoewel Vryburg HoŽrskool alle redelike voorsorg tref om te verseker dat alle inligting op hierdie tuisblad akkuraat en aktueel is, gebruik u hierdie tuisblad nogtans op eie risiko. Die inhoud is onderworpe aan verandering sonder enige kennisgewing.

Nie Vryburg HoŽrskool of enige ander party wat betrokke is by die inligting op hierdie tuisblad is aanspreeklik vir enige skade of verlies hoegenaamd wat mag spruit uit u toegang tot of gebruik van hierdie tuisblad.

U onderneem om geen inligting op hierdie tuisblad of wat met hierdie tuisblad skakel te gebruik in enige eise of sake teen Vryburg HoŽrskool nie. Skakelings met ander tuisblaaie is tuisblaaie wat onafhanklik is van Vryburg HoŽrskool en ons onderskryf, beheer of lewer geen vertoŽ, waarborge of voorwaardes betreffende hul inhoud of skakelings nie.

Ons aanvaar geen verantwoordelikheid of aanspreeklikheid vir enige skade veroorsaak deur virusse, wurms of ander kwaadwillige programme aan u rekenaarsagteware, -toerusting of enige ander eiendom wat verband hou met u toegang tot of gebruik van hierdie tuisblad nie; ook nie vir skade ten opsigte van u aflaai van enige data, teks, afbeeldings, lÍers of ander materiaal van hierdie tuisblad nie.

 

HoŽrskool Vryburg
2008 - 2012
Webblad Terme & Voorwaardes
Webblad onderhou deur 
DotCom Vryburg