CALL US
+27 53 927 3938
E-MAIL
admin@vryburg.net
LOCATION
71 De Kock Street

Vakke en Slaagverystes

SLAAGVEREISTES

GRAAD 7 - 9

Slaagvereistes vir graad 7 – 9

50% Huistaal
40% Eerste addisionele taal
40% Wiskunde
40% Enige drie ander vakke
30% Enige twee ander vakke
<30% Enige een vak

VAKKE

GRAAD 7 - 9

Vakke:

Leerders moet ‘n huistaal kies (Setswana of Afrikaans). Die ander vakke is verpligtend volgens departementele vereistes.

 • Afrikaans Huistaal
 • Engels Eerste Addisionele Taal
 • Setswana Huistaal
 • Wiskunde
 • Natuurwetenskap
 • Ekonomiese- en Bestuurswetenskap
 • Sosiale Wetenskap
 • Tegnologie
 • Kuns en Kultuur
 • Lewensoriëntering

SLAAGVEREISTES

GRAAD 10 - 12

Slaagvereistes

40% in die leerder se huistaal

40% in twee ander vakke
30% in drie ander vakke
Bewyse dat die oorblywende vak se SBA gedoen en eksamen afgelê is.
Geen kondonering vind plaas nie.

VAKKE

GRAAD 10 - 12

Vakke 

Leerders is verplig om Lewensoriëntering te neem, asook ‘n Wiskunde, ‘n huistaal en Engels Eerste Addisionele taal. Leerders kies 3 ander keusevakke; afhangende van departementele vereistes.

 • Afrikaans Huistaal
 • Engels Eerste Addisionele Taal
 • Setswana Huistaal
 • Wiskunde
 • Wiskunde Geletterdheid
 • Fisiese Wetenskap
 • Lewenswetenskap
 • Rekenaartoepassingstegnologie
 • Ingenieursgrafika & Ontwerp
 • Rekeningkunde
 • Verbruikerstudie (Slegs Gr. 11 & 12 in 2019)
 • Meganiese Tegnologie
 • Siviele Tegnologie
 • Elektriese Tegnologie
 • Geografie
 • Besigheidstudies
 • Tegniese Wiskunde
 • Tegniese Wetenskap
 • Toerisme

VHS

Prestasiebeskrywings

Prestasiepersentasie        Prestasievlak       Prestasiebeskrywing

80 – 100                                     7                                 Voldoen uitmuntend
70 – 79                                       6                                 Voldoen met meriete
60 – 69                                       5                                 Voldoen volgens standaard
50 – 59                                       4                                 Voldoen bevredigend
40 – 49                                       3                                 Voldoen
30 – 39                                       2                                 Voldoen gedeeltelik
20 – 29                                       1                                 Nie bereik nie

VHS

Skryfbehoeftelys