CALL US
+27 53 927 3938
E-MAIL
admin@vryburg.net
LOCATION
71 De Kock Street

Vakke en Slaagvereistes

Graad 8 & 9

SLAAGVEREISTES

GRAAD 8 & 9

Slaagvereistes vir graad 7 – 9

50% Huistaal
40% Eerste addisionele taal
40% Wiskunde
40% Enige drie ander vakke
30% Enige twee ander vakke
<30% Enige een vak

VAKKE

GRAAD 8 & 9

Vakke:

Leerders moet ‘n huistaal kies (Setswana of Afrikaans). Die ander vakke is verpligtend volgens departementele vereistes.

  • Afrikaans Huistaal
  • Engels Eerste Addisionele Taal
  • Setswana Huistaal
  • Wiskunde
  • Natuurwetenskap
  • Ekonomiese- en Bestuurswetenskap
  • Sosiale Wetenskap
  • Tegnologie
  • Kuns en Kultuur
  • Lewensoriëntering

VHS

PRESTASIEBESKRYWINGS

Prestasiepersentasie        Prestasievlak       Prestasiebeskrywing

80 – 100                                     7                                 Voldoen uitmuntend
70 – 79                                       6                                 Voldoen met meriete
60 – 69                                       5                                 Voldoen volgens standaard
50 – 59                                       4                                 Voldoen bevredigend
40 – 49                                       3                                 Voldoen
30 – 39                                       2                                 Voldoen gedeeltelik
20 – 29                                       1                                 Nie bereik nie

VHS

SKRYFBEHOEFTESLYS