CALL US
+27 53 927 3938
E-MAIL
admin@vryburg.net
LOCATION
71 De Kock Street

Matriekraad

VHS

Matriekraad 2020

Janko Blignaut
Hoofseun
Simoné van Zyl
Hoofmeisie
Gerrie le Roux
Onderhoofseun / CSV
Yahné Espag
Onderhoofmeisie / CSV
Gerhard Viviers
Sport
Jisczelle Jansen
Sport
Carlo Jankowitz
Sosiaal
Nardus van Rensburg
Sosiaal
Way-Dean Ferris
Sosiaal
Inno Koketso
Peer Group
Reabetswe Voorby
Peer Group
Roy Makepe
Kultuur
Tlamelo Matsime
Kultuur
Oratile Mokgothu
Kultuur
Neo Senatle
Koshuise
Thuto Bantsijang
Koshuise
Frikkie du Toit
Dissipline
Tshireletso Mothibedi
Dissipline
Monthati Butjie
Academic
Cassey-Jade Smith
Akademie

LEERLINGRAAD

EREKODE

EK GLO:

 • In ‘n lewenswyse met hoë etiese en morele waardes en sal my skool, onderwysers, vriende en ouers eer.
 • Ek sal die talente deur God aan my toevertrou, na die beste van my vermoë gebruik en versterk.
 • Ek sal te alle tye probeer om ‘n voorbeeld te wees in my optrede.

 

EK STREEF:

 • Om altyd eerlik, vriendelik, hulpvaardig, getrou, verantwoordelik, stiptelik en betroubaar te wees.
 • Om alles wat onordelik en onwelvoeglik is te voorkom.
 • Om netjies te wees op myself, my skool, dorp en land.

 

EK ONDERNEEM:

 • Om die goeie naam van Hoërskool Vryburg hoog te hou en te help uitbou.
 • Om die leuse van ons skool “CAPRE DIEM” altyd te handhaaf.
 • Om ‘n voorbeeld te wees van iemand met positiewe waardes vir my medeleerders, personeel en die skool se Gedragskode.
 • Om die goeie orde in die skool, op die sportvelde en by skool aktiwiteite te handhaaf en aan skoolbedrywighede ooreenkoms my talente deel te neem.
 • Om my verantwoordelikhede en pligte deur my voorbeeld, woord en daad na te kom.
 • Om ywerig te wees, maar nooit my posisie te misbruik nie en om altyd my taak te ag as ‘n opdrag om te dien.

 

INDIEN:

Ek my skuldig sou maak aan enige vorm van wangedrag soos bv. rook, drankgebruik of enige ander oortreding van die Gedragskode wat ‘n negatiewe beeld aan die LVR en VHS, maak nie saak waar en onder watter omstandighede dit ookal plaasvind,  ek vrywillig sal bedank.

Ek erken dat ek ook geskors kan word nadat ek verkies is by oortreding van die LVR se erekode wat onderteken word tydens die nominasie proses.  Dit sluit in versuim om op te daag by enige funksie/geleentheid waartoe prefekte verbind is.  By sodanige funksies moet ek ook teenwoordig wees tot en met die einde van die byeenkoms.

 

Daardeur bevestig ek dat dit ‘n voorreg is en nie ‘n reg, om op die Leerderraad te dien.

LEERLINGRAAD

NOMINASIE KRITERIA

Hierdie dokument moet saam met die Gedragskode van die skool gelees word.  As die volgende kriteria op ‘n leerder van toepassing is, kan die leerder nie genomineer word as ‘n prefek nie.

 

 1. ‘n Leerder wie ‘n graad herhaal het van gr. 8 – 11.
 2. ‘n Leerder skuldig bevind word of skuldig pleit aan ‘n ernstige oortreding soos uiteengesit in die Gedragskode, in die betrokke gr. 11 jaar. Hierdie kriteria verwys na alle skool, kultuur en sport aktiwiteite/kodes.
 3. ‘n Leerder ‘n swak dissiplinêre rekord het. As ‘n leerder twee keer detensie ontvang, diskwalifiseer dit die leerder.
 4. Akademiese verslag : Junie eksamen: 11 –

‘n Leerder moet ‘n gemiddeld van die eksamen van 50% of meer bereik en nie meer as een vak mag minder as 30% wees nie.

 1. Leerders moet ten minste aan een van die skoolkodes deelneem : sport/kultuur.

Koor – 3 jaar lid.

CSV : uitgesluit, tensy die leerder ‘n kringleier is.

 1. Prefekte kan ook geskors word nadat hulle verkies is by oortreding van die Leerderraad se erekode wat onderteken word tydens nominasie. Dit sluit in versuim om op te daag by enige funksie/geleentheid waartoe perfekte verbind is, of om enige ander pligte uit te voer.  By sodanige funksies moet prefekte ook teenwoordig wees tot en met die einde van die byeenkoms.

 

‘n Leerder wat gedisskwalifiseer is in terme van bogenoemde, kan ‘n skriftelike versoek aan die skoolhoof rig om heroorweeg te word, binne 3 dae nadat die nominasievorms uitgehandig is.