CALL US
+27 53 927 3938
E-MAIL
admin@vryburg.net
LOCATION
71 De Kock Street

Brief van die Skoolhoof

BRIEF VAN

Skoolhoof

Hoërskool Vryburg is 'n parallelmedium skool wat die bes moontlike omgewing skep vir ons leerders om hul potensiaal te ontwikkel. Ons leuse " Carpe Diem " , wat beteken " gryp die geleentheid" , is die baken wat geinspireer is deur die visie van die skool sedert 1881, die jaar waarin die skool gestig is. As een van die top twintig oudste skole in die land het ons tradisies deur die jare ontwikkel om Hoërskool Vryburg een van die bes presterende openbare skole in die land te maak.

 

Ons waardes en norme is dinamies, maar bly diep gewortel in ons Christelike beginsels . Ons waardeer ons leerders, nie net as unieke individue nie, maar ook as 'n eenheid. Ons maak nie net voorsiening vir akademiese en buitemuurse behoeftes van ons leerders nie, maar ons verskaf ook morele ondersteuning en geestelike leiding. Aan VHS lę ons klem op die bestuur van dissipline as 'n voorvereiste vir effektiewe leer en onderrig. Gereelde terugvoer van instellings van hoëronderwys dui daarop dat ons leerders die dissipline vertoon wat ons in hulle gekweek, selfs buite die skoolfase.

 

Ons het 'n breë en gebalanseerde kurrikulum omdat ons die reg tot ’n keuse aan elke leerder laat. Ons kurrikulum is saamgestel uit die tegniese-, kommersiële-, wetenskap- en gasvryheidstroom. Ons bied 17 leerareas in graad 10 tot 12 aan. Ons algehele akademiese prestasie het deurgaans 'n matriekslaagsyfer van tussen 99 en 100 % vir die afgelope jare. Dié vertoning word gedryf deur ons nougesette personeel, wat voortgaan om die grense te oorskry deur inspirerende onderrig.

Sport en kultuur is 'n tweede religie aan VHS. Rugby, netbal, hokkie, sokker, tennis en gholf is net 'n paar van die sportkodes wat ons leerders in presteer, beide op provinsiale en nasionale vlak. Ons vennootskap met ouers wat deskundige afrigters insluit, verseker dat VHS gereeld die hoogste vlakke in skoolsport bereik. Ons heg net soveel belang aan die kulturele aktiwiteite, ondat ons leerders ook op hierdie gebied ontwikkel moet word. Kunstige leerders neem deel in onder andere skaak, redenaars, debat, koor, musiekblyspele en tradisionele danse.

 

Aan VHS verseker ons dat die ouerstem konstant en sterk gehoor word, en ons bly gefokus op ons gemeenskaplike doel om aan leerders 'n holistiese opvoeding te beid, gebaseer op ons geloof in nie net akademiese uitnemendheid nie, maar ook in die inskerping van morele waardes. Ek hoop dat hierdie webwerf u sal help om vertroud te raak met ons skool en die regte besluit te neem om u kind aan VHS in te skryf.

Carpe Diem

 

Barry Fuleni
Skoolhoof